TipHillegom

Uw mening over Hillegom Aanmelden

24-12-2023

Barometer - vitale wijken en kernen

Onderzoek naar de leefbaarheid in Hillegom

71 procent inwoners Nederland tevreden over de leefbaarheid in eigen buurt.

Zeven op de tien inwoners van Nederland zijn tevreden over de leefbaarheid in de buurt waar zij wonen. Wel vinden vier op de tien Nederlanders dat deze leefbaarheid de laatste jaren is afgenomen. Dit zijn enkele bevindingen uit de ‘Barometer Vitale wijken en kernen’, die in medio 2023 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Invior.

Maar liefst 29.333 inwoners hebben hun mening gegeven over de leefbaarheid in hun buurt. Invior stelt met deze barometer als doel om inzicht te krijgen in de algemene leefbaarheid en inzichten in de onderdelen die bepalend zijn voor de leefbaarheid.

 

Provinciale verschillen
Vooral inwoners van Utrecht en Drenthe laten zich positief hierover uit. Van de inwoners van deze provincies heeft 76% een positieve mening over de leefbaarheid, ten op zichte van 71% landelijk. Groningers zijn het minst tevreden; 56% geeft aan tevreden te zijn over de leefbaarheid in de buurt. Uit de raadpleging blijkt de inwoners in Flevoland het vaakste aangeven te vinden dat de leefbaarheid de laatste jaren is afgenomen.

Leefbaarheid is uitgespltst in diverse thema’s in het onderzoek. Gemiddeld geven inwoners een 7 voor de ontmoetingen met buurtbewoners, voorzieningen in de buurt en bereikbaarheid van de buurt. Opvallend is dat men vooral in Limburg en Zuid-Holland minder tevreden is over de veiligheid en overlast ervaart.

 

Vrijwilligerswerk
De meerderheid van de Nederlanders is betrokken bij vrijwilligerswerk dat de leefbaarheid in de buurt vergroot. Men doet dit vooral met activiteiten gericht op de buurtveiligheid (27%), activiteiten gericht op sociale ontmoeting (25%) en het schoonhouden van de buurt (19%).


Gemeentelijk beleid
Volgens inwoners van Nederland moeten gemeenten om de leefbaarheid te verbeteren vooral de openbare ruimte goed onderhouden, zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting en de veiligheid verbeteren.


Gemeentelijke of provinciale rapportage?
Er is ook een uitgebreide rapportage per provincie mogelijk, en afhankelijk van de resultaten kunnen bevindingen ook op gemeentelijk niveau inzichtelijk worden gemaakt.

Voor een extra toelichting, ondersteunend (beeld)materiaal gelieve contact op te nemen met faciliterend en initiatiefnemer van het burgerpanel TipHillegom in de gemeente Hillegom: Contact Invior.


Download resultaten